تولید کننده ابزار پیش ساخته
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
تاج سبک - ابزارهای سبک
تولید کننده نمای پیش ساخته ساختمان - ستون سبک
قاب دور پنجره – ابزار دور پنجره
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
ابزار پیش ساخته سبک
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
ابزار نما
نماهای پیش ساخته رومی


ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته

  

  

شهرک ويلايي پارادايز


مکان پروژه : استان مازندران (عباس کلا)

سال اجراء : 1396

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما :  1000 متر مربع

  

نمای پیش ساخته
ابزار نما سبک
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار پیش ساخته نما

پروژه آپارتماني


مکان پروژه : رودهن (تهران)

سال اجراء : 1395

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما :  700 متر مربع

  

ابزارهای پیش ساخته نما
ابزار پیش ساخته نما
نمای فوم
ابزار پیش ساخته نما
ابزار فوم
ابزار از جنس فوم

پروژه ويلايي


مکان پروژه : بومهن (تهران)

سال اجراء : 1396

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما :  450 متر مربع

  

ابزار پیش ساخته نما
ابزار سبک
نما فوم ابزار

پروژه آپارتماني


مکان پروژه : فرديس کرج

سال اجراء : 1398

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 80 متر مربع

  

  

نمای ساختمان

Copyright © 2012, Derka Novin. All Rights Reserved

نمای سبز درکا نوین
نمای ساختمان
نمای ساختمان
درکا نوین نما - نمای پیش ساخته عایق - نمای پیش ساخته سبک- ابزار پیش ساخته - ابزار سبک نما - نمای پیش ساخته - ابزار سبک نما - ستون سبک - تاج پیش ساخته - قاب سبک نما
نمای پیش ساخته درکا

Facade Insulation Systems

درکا نوین - نمای عایق - ابزارپیش ساخته نما - ابزار سبک - نمای پیش ساخته

اولين توليد کننده نسل جديد نمای پيش ساخته عايق و سبک

توليد کننده جديد ترين و زيباترين نماهای عايق (حرارتي و صوتي)

نمای پیش ساخته سبک
نمای پیش ساخته
ابزار نما

  

نمای ساختمان

  

 درکا نوين

نمونه پروژه های انجام شده

محصولات درکا

ابزار های پیش ساخته نما

نمای عایق دکوراتیو

ابزارهای سبک نما

گواهی نامه ها

نمای عایق اتیکس

خدمات درکا

شبکه عاملیت و شرایط اعطای نمایندگی

کلاسهای آموزشی

واحد طراحی

تماس با ما

دنلود ها و شبکه هاي اجتماعي

کانال تلگرام

کانال اینستاگرام

کاتالوگ شرکت

فرم نمایندگی

شرکت درکا

نماي پيش ساخته درکا

نمای پیش ساخته