تولید کننده تولید کننده نماهای پیش ساخته
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
نمای پیش ساخته عایق

  

  

  

  

برج مسکوني ارغوان


مکان پروژه : منطقه 1 تهران

سال اجراء : 1392

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 1000 متر مربع

تعداد واحد مسکوني : 46

تعداد طبقات : 11 

نمای عایق حرارت
ابزار سبک نما
ابزار سبک نما درکا

  

مجتمع مسکوني و تجاري گلسا


مکان پروژه : منطقه هفت  تهران

سال اجراء : 1394

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 30000 متر مربع

تعداد واحد مسکوني : 240

تجاري : 2500 متر مربع

تعداد طبقات : 10

نمای سبک عایق
ابزار سبک نما
ابزار سبک نما
نمای پیش ساخته درکا
  ابزار سبک نما
نمای عایق حرارت

پروژه ويلايي در لواسان (عسلک)


مکان پروژه : عسلک لواسان (تهران)

سال اجراء : 1395

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 1100 متر مربع

تعداد طبقات : 3

نمای عایق پیش ساخته
نمای عایق حرارتی پیش ساخته
نمای سبک پیش ساخته
نمای سبک عایق پیش ساخته
 نمای پیش ساخته عایق صوت و حرارت
نمای سبک پیش ساخته ساختمان

Copyright © 2012, Derka Novin. All Rights Reserved

  

نمای ساختمان

بزرگترين نماي عايق حرارتي کار شده در کل کشور

نمای ساختمان
درکا نوین نما - نمای پیش ساخته عایق - نمای پیش ساخته سبک- ابزار پیش ساخته - ابزار سبک نما - نمای پیش ساخته - ابزار سبک نما - ستون سبک - تاج پیش ساخته - قاب سبک نما
نمای پیش ساخته درکا

Facade Insulation Systems

درکا نوین - نمای عایق - ابزارپیش ساخته نما - ابزار سبک - نمای پیش ساخته

اولين توليد کننده نسل جديد نمای پيش ساخته عايق و سبک

توليد کننده جديد ترين و زيباترين نماهای عايق (حرارتي و صوتي)

نمای ساختمان
نمای پیش ساخته

نماي پيش ساخته درکا

نمای پیش ساخته درکا

ويدئوي پروژه

نمای پیش ساخته

تاريخ عکس 1400/03/10

پس از گذشت 8 سال از اجرا

تاريخ عکس 1400/03/10

پس از گذشت 6 سال از اجرا

نمای سبک

تاريخ عکس 1400/03/10

پس از گذشت 5 سال از اجرا